Valgprogram 2017

3. november 2020

Hele valgprogrammet fra valgkampen op til regionsvalget i 2017 kan ses her: 

Valgprogram 2017