Valgprogram RV21

22. september 2021

Hent hele Venstres valgprogram som pdf

Mere frihed - flere muligheder 

For mange borgere er regionen en utydelig størrelse. Det opleves svært at forholde sig til hvilken betydning de beslutninger, som regionsrådet træffer, har for den enkeltes hverdag.

Betydningen bliver dog meget tydelig, når man har brug for behandling på et hospital, når man har brug for et psykiatrisk tilbud, når man har brug for kollektiv trafik på tværs af regionen, når man har brug for et uddannelsestilbud i nærheden af, hvor man bor og når man vil gøre en indsats for miljø og klima.

Derfor er det ikke ligegyldigt, hvem der sidder i regionsrådet og træffer beslutninger på vegne af alle 1,3 millioner indbyggere i Region Midtjylland. For det ér vigtigt, at regionsrådet afspejler hele befolkningen på tværs af en region, hvor der er store forskelle og på tværs af generationer. 

I udviklingen af de regionale tilbud til og for borgerne, har det selvfølgelig allerstørst betydning, hvilke holdninger medlemmerne af regionsrådet har. I dette valgprogram har vi beskrevet den retning, som Venstre vil, at regionen skal udvikle sig i. 

Helt grundlæggende betyder vores liberale værdier, at vi utrætteligt vil arbejde for at give den enkelte borger mere frihed til at træffe præcis de valg, som passer den enkelte. Fordi mennesker er forskellige, er det vigtigt, at der er flere muligheder, så det hele tiden er borgeren og borgerens behov og ønsker, der er i centrum.  

I Venstre er vi hverken ikke bange for konkurrence eller for at lade det enkelte menneske vælge selv – tværtimod ved vi, at mere frihed og flere muligheder giver den bedste service og den højeste tilfredshed.

Det er nemt at skrive, men sværere at gøre tydeligt for den enkelte borger hvad det konkret betyder. I Venstres valgprogram har vi beskrevet de vigtigste spor i vores politik og givet eksempler på, hvad vi vil arbejde for de næste fire år.