Velkommen til Venstre i Region Midtjylland

Her kan du få oplysninger om Venstres politikere i regionen, som du er meget velkommen til at kontakte med spørgsmål og gode ideer. Du kan også læse om vores politiske holdninger. 

Som medlem er det nemt at få indflydelse i Venstre, og du kan dermed være med til at præge udviklingen i Region Midtjylland. 


KOM TÆT PÅ ANDERS G. CHRISTENSEN

(Personprofil til RV2025):

Jeg hedder Anders G. Christensen og er formand for Venstres gruppe i regionsrådet i Region Midtjylland.  

Jeg er opvokset i Himmerland, og i mere end 30 år har jeg boet i Region Midtjylland. Jeg har arbejdet på større gårde og godser qua min landbrugsuddannelse. Landbruget har stadigt en stor plads i mit hjerte. Jeg er blandt andet formand for et projekt i Nicaragua med 3000 kreaturer. 

 Jeg bor i Hadsten med min hustru Jane og vores to plejebørn. Vi har også tre voksne piger og to børnebørn. Mit hjemmekontor er udgangspunkt for mit daglige virke som selvstændig rådgiver og politiker, og for mit arbejde i foreninger og bestyrelser. 

POLITIK 
Politik har altid fyldt meget. Faktisk hele mit liv. Først i VU, og da jeg i 1994 blev valgt til kommunalbestyrelsen - ja, så har det fyldt rigtigt meget! I otte år har jeg været borgmester i Favrskov Kommune, hvilket var en utrolig spændende og lærerig proces. 

Jeg har været opstillet som folketingskandidat for Venstre i Østjylland til FV19 og har været 1. suppleant til Folketinget i perioden 2019 - 2022 og har mange år arbejdet organisatorisk i Venstre og LOF på landsplan. I mit politiske arbejde har jeg været omkring stort set alle emner og har derfor en god indsigt. 

Politik handler om at lave kompromiser og få flertal, men også om at tage initiativer til nye ting. Jeg er blandt andet medinitiativtager til, at vi i Region Midtjylland arbejder for en fast forbindelse over Kattegat. 

I Region Midtjylland kæmper Venstre for, at vi fortsat har et sundhedsvæsen i verdensklasse, hvor patienten er i centrum, og hvor vi har attraktive arbejdspladser.

Har man noget at drøfte eller snakke med mig om, er man velkommen til at kontakte mig: 

Telefon: 2022 9806 
agc@favrskov.dk


Indkaldelse til opstillingsmøde til valg af spidskandidat til regionsrådsvalget i 2025

Venstre i Region Midtjylland indkalder hermed alle venstres medlemmer i regionen til opstillingsmøde til valg af spidskandidat til regionsrådsvalgets i 2025

den 16. april 2024 kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum.

Følgende har ved tidsfristens udløb for anmeldelse af deres kandidatur meddelt, at de ønsker at kandidere:

Anders G. Christensen, Favrskov. Gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland.

Poul Berggren, Silkeborg. Regionsrådsmedlem.

Vi håber, at mange vil deltage denne aften.

Af hensyn til forplejning vil vi gerne bede om tilmelding senest den 12. april 2024 på mail: hojgaard@webspeed.dk

På vegne af Venstre i Region Midtjylland

Jens Nicolai Vejlgaard
Formand

-----------------------

Venstre tilslutter sig konstitueringsaftale

Venstre i Region Midtjylland tilslutter sig konstitueringsaftalen med de øvrige partier i regionsrådet. Det oplyser partiets gruppeformand, Anders G. Christensen, efter et møde torsdag aften mellem de 11 nyvalgte medlemmer af Venstres gruppe. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige tilslutter sig også aftalen. 

”Vi var på ingen måde tilfreds med den måde, hvorpå Socialdemokratiets Anders Kühnau samlede et flertal i løbet af valgnatten trods løfter om en bred konstituering. Men vi erkender, at de røde støttepartier, konservative og kristendemokraterne ønsker at fortsætte med den nuværende ledelse og tilslutter os derfor konstitueringsaftalen, da den trods alt giver os større indflydelse end ved at stå udenfor. Og Venstre arbejder for borgerne”, siger Anders G. Christensen.

Han hæfter sig ved, at Venstre får en ekstra plads i både forretningsudvalget og Hospitalsudvalget, formandsposten i Udvalg for regional udvikling, ligesom man i forhold til udspillet fra valgnatten også har forhandlet sig frem til formandsposten i et nyt Udvalg for personale. 

”Hele sundhedssystemet er udfordret, når det gælder tiltrækning af nye medarbejdere og tilfredshed blandt personalet. Det er en opgave, som Venstre har fokus på at løse i tæt dialog med alle personalegrupper. Vi er valgt af borgerne, der ønsker et velfungerende sundhedsvæsen, og det får vi kun med tilfredse medarbejdere”, siger Anders G. Christensen.

Han er godt tilfreds med, at Venstre fastholdt positionen som det ubetinget næststørste parti i regionsrådet:

”Vi vidste på forhånd, at det ville blive svært at ændre det røde flertal i Region Midtjylland denne gang, så jeg er glad for, at den blå blok gik frem med samlet ét mandat. Vi manglede kun lige godt 4.000 stemmer i, at flertallet var skiftet. Venstre vil i de kommende år være garant for både samarbejde og konstruktiv opposition til den røde ledelse, ligesom vi i kraft af vores stærke repræsentation vil sørge for, at borgerne i alle dele af regionen bliver hørt i regionsrådssalen i Viborg”.  

Udsendt 18. november 2021


Der skal laves en plan for dialog 

Nu kom første 12 siders udkast til 360 graders-planen for Region Midtjylland. Masser af gode initiativer, som Venstre støtter. Selvfølgelig kan man næsten sige, da en række af initiativerne er ud fra de otte punkter, regionsrådet på forslag fra Venstre vedtog på seneste regionsrådsmøde.

Men der mangler en plan for dialog med personalet og andre parter. Den del fik Venstre ikke 100% opbakning til på regionsrådsmødet – men dog tilsagn om, at de enkelte fagudvalg kunne tage en dialog med relevante parter inden for eget udvalgsområde. 

Ib Bjerregaard, næstformand i hospitalsudvalget, siger derfor forud for dagens møde i Hospitalsudvalget: ”Venstre kommer på mandagens hospitalsudvalgsmøde til at foreslå følgende:

- At sagen genoptages på næste udvalgsmøde med tilbagemeldinger fra de møder og aktiviteter, der jfr. udkast til plan gennemføres i november. Og tilsvarende sker på hver møde frem til andet besluttes.

- At hospitalsledelserne inviteres til næste møde, hvor de kommer med deres status på de aktiviteter, der vedtages i udkast til plan – og at det sker for det enkelte hospital. Ud fra deres status indgås en dialog med ledelserne. Ledelserne kan supplerende komme med deres ideer til, hvad der yderligere kan indgå i planen.

- At sundhedsforvaltningen til næste møde fremlægger en plan for yderligere dialog med hospitalsledelserne og øvrige aktører. Herunder afdelingerne, der har størst udfordringer med rekruttering af personale samt MED-systemet og de faglige organisationer. Herunder om det kan nås for dette udvalg, eller at det skal være en plan for det nye udvalg, der tiltræder januar 2022”.

I bilagene til sagen ses, at mens der i Region Midtjylland er blevet ansat 1.359 yderligere medarbejdere fra august 2020 til 2021, er kun de 18 af dem sygeplejersker - mens der i samme periode er kommet 225 flere akademikere til svarende  til en stigning på 11 procent. Det viser bare nødvendigheden af, at vi får en dialog med alle og får sikret et bedre arbejdsmiljø for vort sundhedspersonale. Så næste opgørelse kan vise en stigning i antal sygeplejersker, der svarer til stigningen i antal akademikere.

Udsendt af Ib Bjerregaard, næstformand i hospitalsudvalget, og Anders G. Christensen, Venstres spidskandidat ved regionsrådsvalget, 8. november 2021.


Mangel på ledelse i Region Midtjylland

Ifølge eksperter på sundhedsområdet har Region Midtjylland overtaget Region Hovedstadens bundplacering som stedet med de mange møgsager. Det siger de i Altinget Sundheds valgpodcast.

I Altingets podcast konkluderer eksperterne i form af en tidligere sundhedsdirektør i Region Midtjylland, en nuværende formand for Lægeforeningen og en leder af sundhedsområdet hos PR-bureauet Rud Pedersen A/S i en debat om regionerne, at Region Midtjylland har overtaget Region Hovedstadens rolle som stedet med dårlig håndtering af mange møgsager, mens Region Syddanmark er duksen. 

Vi kan desværre genkende, at vi har et sundhedsvæsenet, der balancerer på kanten af sammenbrud. Vi ser daglige overskrifter i de regionale aviser om, at personalet flygter.

Når regionsrådsformand Anders Kühnau præsenteres for dette, er standardsvaret, at ”Region Midt har det bedste store og mellemstore hospital” og ”der er også problemer i de andre regioner”.

Desværre køber de uvildige eksperter, der bedømmer regionerne, ikke standardsvaret. Region Midtjylland er ifølge de eksterne eksperter udfordret af dårlig ledelse, manglende ytringsfrihed og ”en koncernledelse helt uden sundhedsfaglig tyngde” - citat: Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Regionsrådsformand Anders Kühnau mangler at give svar på, hvordan han vil sikre en bedre ledelse, og ikke mindst hvordan han vil løse den akutte situation, som regionen står i med den massive flugt af sygeplejersker.

Frustrationerne og problemerne er eksploderet, og Region Midtjylland er gået fra duksepladsen til ifølge eksperterne at have overtaget sidstepladsen fra Region Hovedstaden i dårlig ledelse.

Det er sket på nuværende regionsrådsformands vagt.

Det er tid til et vagtskifte. 

Debatindlæg fra regionsrådskandidat Ulrich Fredberg og formandskandidat Anders G. Christensen. Udsendt 6. november 2021.


V KÆMPER FOR SUNDHEDSHUSE I HOLSTEBRO, RINGKØBING OG LEMVIG 

Stort tillykke til Skive og Tarm med deres kommende nærhospital. Vi opfatter det som en sikring af den igangværende udbygning af deres eksisterende sundhedshuse.

Men hvad så med de sundhedshuse, der ikke er nævnt i regeringens udspil? I Vestjylland er vi også i fuld gang med at udbygge aktiviteterne i Holstebro, Ringkøbing og Lemvig. Hvad sker der med de sundhedshuse, når nu der afsættes 200 mio. kr. per udnævnt nærhospital, hvor der skal laves nye funktioner, uden at der er driftskroner med.

Vi har i forvejen en stram økonomi, og det har været noget af en kamp ved hver års budgetlægning i Region Midtjylland at finde penge til aktiviteter i sundhedshusene. Nu bestemmer regeringen så, at der SKAL bruges ekstra i Tarm og Skive. Men uden at tilføre ekstra.

Aktuelt er der så stor personalemangel, at der midlertidig lukkes senge på regionens hospitaler. Lad os nu få den udfordring løst først, inden vi sætter nyt i gang, der også kræver ekstra sundhedspersonale.

Det er en super god ide med sundhedsydelser tæt på borgerne. Men lige nu skaber regeringen stor usikkerhed. Vi vil derfor love, at vi vil kæmpe for, at de nye nærhospitaler ikke ødelægger eller lukker de tilbud, der er i de sundhedshuse, regeringen ikke har tænkt på. I vort område er det Holstebro, Lemvig og Ringkøbing.

Arne Lægaard, Steen Jacobsen, Per N. Mortensen, Bent B. Graversen, Torben Nørregaard og Bent Brodersen, kandidater i Holstebro, Struer, Ringkøbing-Skjern og Lemvig Kommuner til regionsrådet i Region Midtjylland.

Udsendt 28. oktober 2021. 


Venstre har konkretiseret hospitals-løsninger

Sundhedsvæsenet er presset, som ikke set før. Der er mangel på medarbejdere, og der er flere akutte patienter. Prognosen i Region Midtjylland siger, at der ved årsskiftet vil være 19-20.000 udsatte behandlinger. Det kræver nytænkning og dialog med alle medarbejdergrupper for nye løsninger.

Den alvorlige sag blev onsdag den 27. oktober drøftet på regionsrådsmødet og på det af Venstre ønsket ekstraordinære hospitalsudvalgsmøde: 

”I dagsordenforslaget ’Udsat hospitalsaktivitet og scenarier i efteråret 2021’ foreslås der udarbejdet en 360 graders plan for initiativer i forhold til hospitaler, Præhospitalet og Patientkontoret. Det er en god idé, som vi i Venstre bakker op om. Planen er dog meget ukonkret. Derfor har jeg drøftet med Venstres regionsrådsgruppe, hvordan vi kunne bidrage til at konkretiser planen noget mere – bl.a. ud fra tidligere drøftelser i hospitalsudvalget”, siger Anders G. Christensen, Venstres formandskandidat til regionsrådet.

Ib Bjerregaard, næstformand i Hospitalsudvalget, foreslog derfor på Venstres vegne følgende tilføjelser til indstillingen i sagen om ’Udsat hospitalsaktivitet og scenarier i efteråret 2021’ på regionsrådsmødet i går den 27. oktober.

 1. En vurdering af om fuldtidspolitikken, der er udmeldt til hospitalerne, er for begrænsende i forhold til tiltrækning af så mange medarbejdertimer som muligt.
 2. Forslag til hvordan tidligere ansatte kan tiltrækkes igen. Evt. med tilbud om et mindre antal timer og evt. afgrænset til personer i en bestemt alder.
 3. En vurdering af om der indenfor overenskomsternes rammer kan gives tillæg til sikring af fastholdelse af medarbejdere på de afdelinger, der i dag har kritisk mangel på medarbejdere. Evt. i en midlertidig periode.
 4. En vurdering tilsvarende ovenfor omkring udnyttelse af overenskomstens rammer til at tiltrække medarbejdere til de tilsvarende afdelinger med kritisk mangel på medarbejdere.
 5. Tiltag til sikring af, at afdelinger lærer af hinanden i forhold til en arbejdstilrettelæggelse, der inddrager alle faggrupper til de opgaver, de er bedst til og har de faglige forudsætninger for.
 6. En konkret dialog med kommunerne omkring akutte patienter, omkring hjemsendelse og omkring samarbejde omkring indlagte patienter i eget hjem.
 7. Det samme i forhold til PLO, samt i forhold til PLO tillige en afdækning af muligheder for bedre visitation af akutte henviste patienter – evt. med udgående teams fra hospitalerne.
 8. En plan for sikring af gode introduktionsforløb for nye ansatte på alle afdelinger, så de nyansatte ikke ender i sygemeldinger og hurtige opsigelser.

Venstre fik også tilføjet til beslutningen, at de foreslåede tiltag ikke må være begrænsende i forhold til de ideer, administration, hospitalsledelser og alle andre parter kan fremkomme med og foreslå til at indgå i planen.

Det var der stor opbakning til fra et samlet regionsråd, hvilket vi glæder os over i Venstre.

Vi foreslog også, at hospitalsudvalget skal gå i dialog med hospitalsledelser, de faglige organisationer og afdelingsledelser på de afdelinger, hvor der er kritisk personalemangel for at indhente input til, hvad 360 graders planen kan indeholde af forslag og initiativer til konkret forbedring af situationen på hospitalerne generelt. Og vi så gerne at det skete straks.  

Dette var der desværre ikke opbakning til i regionsrådet. Men vi fik dog en forsikring om, at hospitalsudvalget af egen drift kan gå i dialog med relevante parter. Det er noget, Venstre vil følge op på.

”Det er meget positivt, at et samlet regionsråd kunne bakke op om Venstres forslag til konkretiseringer, Nu ved vi, hvad 360 graders planen mindst kommer til at indeholde. Jeg vil samtidig håbe, at medarbejdere og andre rundt i sundhedsvæsenet vil komme på banen og bidrage. I Venstre er vi klar til at lytte og læse de mails, vi forhåbentlig får med gode forslag. Jeg håber virkelig, at vores personale vil gøre brug af det”, siger Ib Bjerregaard.

Kontakt for yderligere oplysninger:

Anders G. Christensen, tlf. 20229806

Ib Bjerregaard, tlf. 51843196

Udsendt 28. oktober 2021. 


V-aftryk på udviklingsplan for Silkeborg

Ved regionsrådsmødet den 27. oktober blev udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg vedtaget. Og det endda med Venstre-aftryk.

Venstre havde nøje gennemgået høringssvarene fra de forskellige interessenter, og selv om meget af indholdet fra høringssvarene var medtaget i det forslag, der var på dagsordenen, fandt vi i Venstre, at der manglede inddragelse fra et par af høringssvarene. Venstre foreslog derfor på regionsrådsmødet onsdag, at der skulle tilføjes fem punkter.

I Venstre synes vi, at høringssvar fra Diagnostisk Center bør give anledning til, at følgende skrives ind i udviklingsplanen:

1. Det sikres, at forskning og innovation afspejler behov i klinikken. Prioritering af indsatser skal ske ud fra udviklingsplanens visioner, styret af den lokale ledelse i samarbejde med hospitalsledelsen og direktionen.

2. Det er op til den lokale ledelse at lave lokale aftaler med almen praksis og Silkeborg Kommune som led i udvikling af samarbejdet med disse og i samspil med klyngesamarbejdet i den nye organisering af dette. 

Seniorrådet og overlægerne på Regionshospitalet Silkeborg havde i deres hørringssvar nogle gode pointer, som vi i Venstre foreslog indskrevet i udviklingsplanen:

3. Det er essentielt, at ledelse er lokalt forankret. Der sigtes mod et Regionshospital Silkeborg som ledelsesmæssigt pilotprojekt, hvor de nye lokale ledende overlæger (tidligere funktionsledere og specialeansvarlige) får en mere formel ledelseskompetence - med respekt for rammer fra CL og Hospitalsledelse.

4. At der sikres den nødvendige ledelsesmæssige og administrative support til den lokale ledelse på Regionshospital Silkeborg.

Endelig så syntes vi med afsæt i udviklingsplanen, at der burde skrives følgende ind i udviklingsplanen:

5. Center for Planlagt kirurgi søges optaget i og bliver en del af Universitetsklinik for innovative Patientforløb.

I Venstre glæder vi os over, at der var fuld opbakning fra regionsrådet til de tilføjelser, vi havde foreslået i punkt 1 og 5. Vores forslag til en tilføjelse i punkt 3 blev også vedtaget med en lille omformulering.

De to forslag i punkt 2 og 4 var der desværre ikke flertal for i regionsrådet. Det ærgrer vi i Venstre os over, men det ændrer ikke på, at vi vil arbejde videre for disse punkter i det kommende arbejde med udviklingsplanen.

Men overordnet er vi tilfreds med, at der nu er en udviklingsplan med økonomi koblet på. Og med de forslag, som vi i Venstre fik med i udviklingsplanen, synes vi, den er blevet mere robust. Ligeledes glæder vi os over, at der er sikret lægedækning i akutklinikken. Det var faktisk et forslag, hospitalsudvalget vedtog allerede i august i enighed; på baggrund af et forslag fra Venstre. Forslaget skulle afdække de økonomiske og praktiske muligheder for at sikre lægedækning i akutklinikken. Nu er lægedækning i akutklinikken sikret. Det er rigtig positivt.

Kontakt for yderligere oplysninger:

Anders G. Christensen, tlf. 20229806, formandskandidat for Venstre

Ib Bjerregaard, tlf. 51843196, næstformand i Hospitalsudvalget

Udsendt 28. oktober 2021.


Obligatorisk stillingtagen til organdonation 

Et to-cifret antal danskere dør hvert år, mens de står på venteliste til en organdonation. Organdonationer kan både redde liv og sikre en langt bedre livskvalitet for syge borgere.

Alt for få danskere, der pludselig dør, har taget stilling til, om de ønsker at donere organer til at redde andres liv og livskvalitet. Det bringer de efterladte i en svær situation, når de skal tage stilling til, om et nyligt afdødt familiemedlem eller barn skal være organdoner.

Vi har også hørt efterladte fortælle, at det i en svær tid, hvor nærmeste familiemedlemmer er døde, har været en lille trøst, at afdødes organer har reddet andres liv.

Det skal naturligvis være helt frivilligt, om man vil være organdoner eller ej. Men det bør være et obligatorisk krav, at vi alle tager stilling og svarer enten ”ja” eller ”nej” (eller ”ved ikke”) til organdonation. Stillingtagen bør ske, når man bliver 18 år og er gammel nok til at have kørekort og eget sygesikringsbevis.

Vi mener derfor, at den tidligere vedtagne folketingsbeslutning fra 12. juni 2008, om at ”alle personer, der er fyldt 18 år og myndige, bliver bedt om at oplyse deres personlige standpunkt med hensyn til spørgsmålet om organdonation”, aktiveres snarest muligt.

Samtidig undres vi over, at det ikke er sket for længst.

Ulrich Fredberg, medlem af regionsrådet i Region Midtjylland for Venstre, og Anders G. Christensen, Venstres spidskandidat til regionsrådsvalget i Region Midtjylland. Udsendt 23. oktober 2021. 


Stephanie Lose og Anders G. Christensen fik blandt andet en rundvisning på de nye traume-stuer i akutcentret på Regionshospital Viborg.

stephanie lose på besøg i region Midtjylland

Stephanie Lose, formand for Danske Regioner og Venstres næstformand, besøgte torsdag det nye hospital i Gødstrup, det nye Akuthus på Regionshospital Viborg, Randers Regnskov, det sociale frivilligheds-tilbud Headspace i Aarhus og fødeafdelingen på Regionshospital Horsens. 

Det skete sammen med Venstres spidskandidat Anders G. Christensen og Venstres lokale kandidater, der havde fået tilrettelagt fem meget interessante besøg. 

 Det var superinteressant at vise Stephanie Lose: 

 • det splinternye hospital i Gødstrup, der fra januar bliver daglig arbejdsplads for 2.000 medarbejdere og et kvalitets-hospital for patienterne i det midt- og vestjyske. Stephanie Lose kender mange af udfordringerne ved at bygge et nyt hospital fra Region Sydjylland, og det er også hendes erfaring, at det er en enorm opgave at styre en sådan byggeproces. 

 • akutcentret i Viborg med blandt andet de nye enkeltsengs-stuer, der har ændret arbejdsdagen for personalet og behandlingen af de akutte patienter. Stephanie Lose kender mange af udfordringerne ved den akutte modtagelse fra Region Sydjylland, og det var spændende at høre, hvordan man både skaber en god arbejdsplads og en moderne akut-håndtering. 

 • Randers Regnskovs store indsats for bevarelse af biodiversitet. Blandt andet gennem et samarbejde med Region Midtjylland om Biosfære-centret, og hvordan Randers Regnskovs jaguarer og nøgenrotter indgår i samarbejder med forskere og hospitaler for at skaffe ny viden om for eksempel sædkvalitet og behandling af nyresvigt. 

 • et socialt tilbud, der fremmer den mentale sundhed for unge mennesker gennem face-to-face samtaler med de 85 frivillige hos Headspace i Aarhus. Stephanie Lose kender Headspace fra et tæt samarbejde mellem regionens psykiatrimedarbejdere og Headspaces frivillige i Region Syddanmark. Hun ved derfor, at civilsamfundet kan bidrage til at løse det stigende behov for psykisk hjælp fra et presset offentligt system. I Region Syddanmark tilbyder man blandt andet en psykiatrimedarbejder til sparring med de frivillige hos Headspace. En aftale som man bestemt også bør overveje at etablere i Region Midtjylland 

 • en fødeafdeling i Horsens, hvor antallet af fødsler er i stærk stigning, og hvor jordemødrene i år venter at tage imod over 2.400 børn. Det er spændende, at fødeafdelingen løser udfordringerne ved at styrke samarbejdet og udviklingen af medarbejderne. For eksempel gennem fokus på teamtræning og trivsel. Det understreger, at sundhedsvæsenets udfordringer ikke kun handler om løn, men også om at tænke ledelse på anden måde og at anerkende medarbejderne. Stephanie Lose genkendte som formand i Region Syddanmark også arbejdsmiljøfordelene ved de lidt mindre fødeafdelinger, hvor medarbejderne kender hinanden og har ledelsen tæt på.


To gange Arne Lægaard på stemmesedlen

Når vælgerne til regionsrådsvalget i Region Midtjylland skal stemme den 16. november, skal de se sig godt for på stemmesedlen. Især hvis de vil stemme på Venstre-kandidaten Arne Lægaard. Blandt Venstres 41 kandidater til regionsrådsvalget er der nemlig to kandidater med præcist dét navn. Arne Lægaard fra Holstebro, der står på plads nr. 10. Og Arne Lægaard fra Skanderborg, der er opstillet som nummer 16. 

På stemmesedlen har Venstre opført sine kandidater med kommunenavn efter personnavnet, så vælgerne har mulighed for at skelne de to gange Arne Lægaard fra hinanden. Lidt sværere er det, hvis man ønsker at brevstemme med en personlig stemme på en af de to kandidater. Det kan man allerede fra tirsdag den 5. oktober, og her er det vigtigt, at vælgerne selv tilføjer kommunenavnet efter personnavnet, hvis man ønsker at stemme personligt på en af de to Arne Lægaard. 

”Vi har spurgt juristerne hos Region Midtjylland, hvad der sker, hvis man ikke tilføjer kommunenavnet efter Arne Lægaard. Svaret er, at man så ikke kan afgøre, hvem der er stemt på. Brevstemmen tæller derfor kun som en listestemme på Venstre – og ikke som en personlig stemme på en af de to kandidater”, siger Jens Nicolai Vejlgaard, formand for Venstre i Region Midtjylland. 

De personlige stemmer er afgørende for, hvilke kandidater fra de enkelte partier der bliver valgt. Venstres kandidater er sideordnet opstillet, og det er derfor udelukkende antallet af personlige stemmer, der afgør, hvem der bliver valgt.

De to Arne Lægaard kender i øvrigt hinanden, da de begge stammer fra Holstebro-egnen. Arne Lægaard fra Holstebro sidder allerede i regionsrådet, mens Arne Lægaard fra Skanderborg er opstillet for første gang. Han er også opstillet til byrådet i Skanderborg Kommune – og her har han navnet for sig selv. 

Udsendt 1. oktober 2021


FIRE PARTIER BAG BORGERLIGT VALGFORBUND

Det borgerlige valgforbund mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige op til regionsrådsvalget i Region Midtjylland er blevet udvidet med et fjerde parti; Fremskridtspartiet.

“Vi vil gerne som tidligere vise flaget ved regionsrådsvalget og med valgforbundet sikrer vi, at en stemme på Fremskridtspartiet er en sikker stemme på en borgerlig ledelse af Region Midtjylland”, siger Niels Højland fra Videbæk, der er formand for Fremskridtspartiet. 

Partiet har ved de seneste valg til regionsrådet fået op til en halv procent af stemmerne, men har ikke tidligere opnået repræsentation i Region Midtjylland. 

“Vi er derfor glade for, at Fremskridtspartiets stemmer i kraft af valgforbundet ikke går til spilde, men tværtimod styrker den borgerlige side, hvor Venstres spidskandidat, Anders G. Christensen, udfordrer den socialdemokratiske ledelse af regionen”, siger Jens Nicolai Vejlgaard, formand for Venstre i Region Midtjylland.   

Valget til regionsrådet finder sted den 16. november.

Udsendt 30. september 2021.  


I midten spidskandidaterne Anders G. Christensen, Venstre, Lone Langballe, Dansk Folkeparti, og Inger-Marie Tryde, Nye Borgerlige, der har underskrevet et fælles valgforbund ved valget til regionsrådet. Det betyder, at overskydende stemmer på et af de tre partier går videre til de to øvrige. De flankeres af Jens Nicolai Vejlgaard, Venstre, og Allan Berg, Nye Borgerlige.  

Tre borgerlige partier i valgforbund

Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har indgået valgforbund ved valget til regionsrådet i Region Midtjylland.

I de seneste fire år og op til valgkampen har der været en god dialog og et tæt samarbejde mellem alle borgerlige partier, selv om de mange lister til regionsrådsvalget er delt på flere valgforbund. 

”Jeg er derfor ikke i tvivl om, at Venstre leverer det borgerlige bud på en ny formand for Region Midtjylland, hvis vi som forventet igen bliver den klart største borgerlige partigruppe i regionsrådet”, siger Anders G. Christensen, spidskandidat for Venstre ved regionsrådsvalget.

Region Midtjylland har hidtil været styret af Socialdemokratiet, men målet for Venstre og de øvrige borgerlige partier er en udskiftning på formandsposten: 

“Sundhedsvæsenet sukker efter en ledelse, der kan give borgerne tryghed og flere valgmuligheder, uanset hvor de bor og hvad de fejler. Samtidigt har regionens mange medarbejdere brug for en ledelse, der giver dem attraktive arbejdspladser med større frihed til at selv at tilrettelægge arbejdet”, siger Anders G. Christensen.

Dansk Folkeparti har i det nuværende regionsråd tre medlemmer, hvor gruppeformand Lone Langballe er medlem af Udvalget for nære sundhedstilbud:

”Vi vil fortsætte kampen for, at sundhedstilbuddene er tæt på borgerne. Uanset om det er ambulancer, læger eller sygehuse. Ønsket om en helikopterlandingsplads på hospitalet i Viborg er et konkret eksempel på, hvad der adskiller os borgerlige fra de røde partier, der helst vil samle behandlingerne nogle få steder”, siger Lone Langballe, spidskandidat for Dansk Folkeparti.

Nye Borgerlige er ikke repræsenteret i det nuværende regionsråd, men satser på at komme ind:

”Det er vigtigt, at vi er repræsenteret i regionsrådet, så vi kan arbejde for mere decentralisering, mere faglighed og meget mindre frås på alle niveauer. I Region Midtjylland handler det om at holde fokus på, at vores skattekroner går til kerneydelserne”, siger Inger-Marie Tryde, spidskandidat for Nye Borgerlige.

Valgforbundet er åbent for, at andre borgerlige partier kan tilslutte sig. Valget til regionsrådet er den 16. november.

Udsendt 20. september 2021.


Venstre stiller med 41 kandidater til RV21

Når vælgerne i Region Midtjylland går til stemmeurnerne til kommunal- og regionsrådsvalget i november, vil der i alle kommuner være mindst én lokal Venstre-kandidat på stemmesedlen. Venstre i Region Midtjylland har nemlig i denne uge afleveret en liste med hele 41 kandidater til regionsrådsvalget den 16. november 2021.

Partiet stiller med Anders G. Christensen som spidskandidat for listen, der ellers er bredt repræsenterende for de 19 kommuner i regionen. Kandidatfeltet på Venstres liste spænder også vidt, hvad angår køn, alder og erhverv. 30 procent af kandidaterne er kvinder, hvilket er en stigning i forhold til seneste valg i 2017.

”Vi stiller med et stærkt og engageret hold på 41 kandidater, der står på en liste, som repræsenterer mange forskellige erfaringer, uddannelser og erhverv. Det giver os et rigtig godt udgangspunkt for at møde vælgerne i de kommende måneder”, siger Jens Nicolai Vejlgaard, formand for Venstre i Region Midtjylland.

Anders G. Christensen er stolt over at stå i spidsen for det store hold af lokale kandidater, som Venstre stiller med til regionsrådsvalget. 

”Vi er klar til at kæmpe for, at der skal ske et skifte på formandsstolen i Region Midtjylland, hvor mere frihed og flere valgmuligheder til gavn for patienter og personale vil være vores tilgang. Vi er klar til at arbejde for at udvikle vores sundhedsvæsen, så indgangen til sundhedsvæsenet er tæt på via vores egen læge. Hertil skal vi have velfungerende hospitaler med en kvalitet i verdensklasse med attraktive arbejdspladser. Vi vil i Venstre også have fokus på og arbejde for, at Region Midtjylland aktivt bidrager til den grønne omstilling både på vores hospitaler men også med relevante samarbejdspartnere i regionen til gavn for vores klima”, siger Anders G. Christensen. 

V-LISTEN I KORTE TRÆK:

• 6 af Venstres nuværende 13 regionsrådsmedlemmer genopstiller.

• 21 kandidater har erfaring fra byrådsarbejde.

• 30 procent af kandidaterne er kvinder, og blandt de første 20 på listen er 35 procent kvinder. 

• Der er mange forskellige job og erhverv repræsenteret på listen: Bl.a. læge, landmand, dyrlæge, selvstændig kosmetikker, optiker, socialrådgiver, ledelsesrådgiver, personalechef, studerende og ejendomsmægler.

Se hele listen

Udsendt 16. september 2021.


Regionsledelse kaster ansvaret fra sig

Når Region Midtjylland kommunikerer via sociale medier, er det et ledelsesmæssigt ansvar, at sikre, at budskaberne forstås. Og når der kommunikeres til borgerne om forhold, der hænger sammen med politiske dispositioner, må det nødvendigvis være den politisk ansvarlige ledelse, der udtaler sig. Det er i Region Midtjylland regionsrådsformand Anders Kühnau. 

Alle er vist bekendt med, at der er lange ventelister. Ventelisterne var der også før COVID-19, og de er ikke blevet kortere under COVID-19. I kølvandet på dette har der så været en overenskomstmæssig lovlig konflikt med sygeplejerskerne. 

Region Midtjylland valgte i fredags at gå ud med en bøn til de patienter, der står på venteliste, om at have forståelse for, at det vil tage lang tid, før situationen er normaliseret. Det er klart politisk betinget kommunikation, hvor regionsrådsformand Anders Kühnau burde have taget ansvaret som afsender, men i stedet valgte at lade koncerndirektør Ole Thomsen føre ordet. 

Det skete i et opslag med koncerndirektøren som budbringer på regionens officielle facebookside fredag den 10. september, kl. 9.52. Budskabet er ikke til at tage fejl af: ”Strejken blandt sygeplejerskerne betyder, at der er udskudt 10.789 ambulante besøg og 4.684 operationer”. Sygeplejerskerne gøres altså ansvarlige for ventelisterne i Region Midtjylland.  

I en situation, hvor alle vel er klar over, at vores fælles sundhedssystem er max-presset som følge af en lang række faktorer, er det i min optik vigtigt, at topledelsen i regionen anvender en ledelseskommunikation, der bygger på dialog og skaber relationer. Og ikke det modsatte.  

I den netop indgåede budgetaftale for Region Midtjylland, som Anders Kühnau har været ansvarlig for, omtales det flere steder, hvor vigtigt det er med gode medarbejdere, og at det er vigtigt, at vi får alle medarbejdergrupper med til at løse de udfordringer, som vores fælles sundhedsvæsen står med nu og i fremtiden. 

De fine ord glemte regionsledelsen tre dage efter budgetaftalen, da den øverste embedsmand blev kastet under bussen med et budskab, der hænger en vigtig medarbejdergruppe ud for ventelister, der i sidste ende ene og alene er regionens politiske ansvar. 

Anders G. Christensen, spidskandidat for Venstre ved regionsrådsvalget i Region Midtjylland.

Udsendt 13. september 2021.


V-aftryk til glæde for Midt- og Vestjylland

Det nyligt indgåede budget i Region Midtjylland indeholder en række punkter, som Venstre bragte med ind i budgetforhandlingerne. Blandt andet for at styrke og øge tilgængeligheden til sundhedsvæsenet i Midt- og Vestjylland. 

Den helt store post, som vil komme det nye hospital i Gødstrup til gode, er en engangshjælp på 50 mio. kr. til at nedskrive den gæld, der er opstået som følge af forsinkelserne i byggeriet. Hertil kommer den restgæld, der først skal afdrages fra 2024. I Venstre er vi sikker på, at det kan være med til at give en fornuftig start på hospitalet, når det forventeligt tages i brug efter årsskiftet. 

Det gør også, at vi skal sikre, at Center for Sundhed i Holstebro styrkes og kan danne ramme om en lang række nære sundhedstilbud. Venstre har fremført i forhandlingerne, at centret også skal indeholde en CT-scanner. Det har vi en klar forventning om, når administrationen fremlægger deres forslag til, hvordan hospitalsfunktionerne kan styrkes på centeret og dermed bidrage med nære sundhedstilbud i den nordvestlige del af regionen. 

Vi glæder os over, at det lykkedes at få undersøgt, hvordan der kan laves en ordning, så de borgere, der har brug for at få taget blodprøver i forbindelse med en behandling på hospitalet, ikke skal transportere sig til et blodprøvetagningssted langt fra bopælen. Venstre vil arbejde for, at der på baggrund af undersøgelsen laves et antal blodprøvetagningssteder; suppleret med en mobilordning for de mest sårbare borgere. En udvidelse af blodprøvetagningsstederne vil i særdeleshed gøre det lettere for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune at få taget en blodprøve. 

Venstre er helt enig i det fælles tiltag om at rette henvendelse til sundhedsministeren for at få lavet en undersøgelse af øget kræftforekomst hos de borgere, der boede i Thyborøn-Harboøre-området i 1970´erne. Det skylder vi borgerne at gøre.

Carsten Kissmeyer, gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland

Anders G. Christensen, spidskandidat for Venstre i Region Midtjylland

Udsendt 13. september 2021.


Afbalanceret budget med klare V-aftryk

Det netop indgåede budget i Region Midtjylland indeholder en række punkter, som Venstre bragte med ind i forhandlingerne. 

Region Midtjyllands største udfordring er behovet for at sikre, at der rekrutteres arbejdskraft nok i de kommende år. I Venstre noterer vi os, at problemstillingen er medtaget flere steder i budgetaftalen. Vi havde gerne set, at der var endnu større fokus på at sikre, at Region Midtjylland kan tiltrække medarbejdere inden for de fleste arbejdsområder på hospitalerne og i psykiatrien. Her er det specielt social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker, der skal gøres en ekstra indsats for at rekruttere og fastholde. 

I Venstre glæder vi os over, at de sidste tre etager på Regionshospital Silkeborg færdigbygges nu med en bevilling på 44 mio. kr. Det var et af de forslag, som vi og de øvrige borgerlige partier stillede til budgettet for 2022. Herudover fik vi også afsat penge til at realisere udviklingsplanen for Regionshospital Silkeborg. 

Venstres forslag om en udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital er også med i budgettet. En udviklingspulje på fire mio. kr. skal sikre, at AUH er et fyrtårn. Ikke bare i Region Midtjylland, men i hele Danmark, når det gælder spydspidsfunktioner, forskning og højtspecialiserede behandlinger. 

Regionens budget handler om menneskers liv. Også når livet når hen mod slutningen. Vi er derfor tilfredse med, at der afsættes midler til at styrke den palliative indsats. Blandt andet ved at styrke ’Den svære samtale’ og inddragelsen af civilsamfundet. 

Herudover indeholder budgettet adskillige andre emner, der fremmer udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Regionen skal også iværksætte en lang række anlægsarbejder for at sikre tidssvarende rammer. 

Her er vi i Venstre bekymrede for, om der er afsat tilstrækkeligt med midler i budgettet. Rigtig mange steder oplever man, at prisen for anlægsbyggeri det seneste år er steget helt op til 15-20 procent. Det kan blive en udfordring for det nye regionsråd. 

Carsten Kissmeyer, gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland

Anders G. Christensen, spidskandidat for Venstre i Region Midtjylland

Udsendt 9. september 2021.

Anders G. Christensen og Carsten Kissmeyer. 


Når døden banker på

Venstre i Region Midtjylland vil styrke den palliative indsats, der retter sig mod borgere med livstruende sygdom.

Regionerne har fra Rigsrevisionen fået skarp kritik af netop dette område, hvor vi ikke møder patienterne tidligt nok, og hvor tilbuddet i dag stort set kun retter sig mod kræftpatienter.

Venstre vil arbejde på, at driftsoverenskomsterne med hospice åbnes, så borgere kan komme i ambulant behandling. 

Vi vil også arbejde på, at kommuneaftalerne kommer til at indeholde mulighed for udgående funktioner fra hospice til borgere på plejecentre samt kommunale akutstuer og aflastningspladser.

Når vi også skal håndtere hjerte- og lungepatienter i den sidste fase af livet, må der givetvis også tilføres flere pladser. Godt 500 borgere i Region Midtjylland blev sidste år visiteret til hospice, men nåede ikke at få en plads. Det skal gøres bedre!

Demensområdet er en stærkt stigende udfordring. Demente skal helst ikke flyttes, men netop den gruppe og ikke mindst deres pårørende har rigtig meget brug for hjælp. Derfor bør der også laves aftaler om palliativt tilsyn i netop demensplejehjem.

Vores mål er, at alle borgere ramt af uhelbredelig sygdom får mulighed for en samtale om, hvordan de ønsker den sidste tid, så der kan skabes tryghed for borgerne og deres pårørende.

Anders G. Christensen, spidskandidat for Venstre i Region Midtjylland, Lyøvej 58C, 8370 Hadsten

Olav Nørgaard, regionsrådsmedlem (V), Fælledvej 17, Hald, 7840 Højslev

Udsendt 7. september 2021. 


Hospitalet i Silkeborg skal prioriteres højere

Regionshospitalet Silkeborg skal styrkes, udvikles og udbygges. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne går derfor til regionsrådets budgetforhandlinger med en række konkrete forslag, der skal sikre en højere prioritering af hospitalet i Silkeborg.  

I driftsbudgettet foreslår vi, at der afsættes 10 mio. kr. til udvikling af Regionshospitalet Silkeborg: Til udviklingsplanen for hospitalet, til øget administrativ hjælp for de to centerledelser og til samarbejdet med Silkeborg Kommune. Samtidigt afsættes der i 2022 seks mio. kr. til oprettelse af udredningstilbuddet for funktionelle lidelser; stigende til 12 mio. i 2023. Midlerne er særligt rettet til Diagnostisk Center i Silkeborg, men også til Hammel og Aarhus Universitetshospital.

Samtidigt ønsker vi, at der budgetteres med yderligere 20-30 mio. til gavlbyggeriet i Silkeborg; udover de 30 mio. kr. der allerede er afsat i anlægsbudgettet. Det skal give mulighed for overbygning af to-tre etager efter nærmere undersøgelse og beregning af merprisen ved yderligere tre etager frem for kun to samt til en bedre logistikløsning.  

Det vil sikre en fornuftig rokade og omlægning fra tre- og fire-sengsstuer til en- og to-sengsstuer samt give plads til regionsfunktionen for funktionelle lidelser og andre fremtidige tiltag efter udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg.

Carsten Kissmeyer, Venstre, Lone Langballe, Dansk Folkeparti, Nicolaj Bang, Det Konservative Folkeparti, Jakob Rixen, Liberal Alliance, og Marianne Karlsmose, Kristendemokraterne, alle gruppeformænd i regionsrådet i Region Midtjylland.

Udsendt 22. august 2021.


CT-scanner i Holstebro

Venstres regionsrådsgruppe foreslår, at der etableres en CT-klinik i Center for Sundhed i Holstebro. Venstre vil derfor blandt andet medtage udgifterne til indkøb af en ny CT-scanner i regionens budgetforhandlinger. Forslaget indebærer en udvidelse af regionens samlede CT-kapacitet, og der ændres ikke på det planlagte antal scannere på Regionshospitalet Gødstrup.  

Behovet for CT-scanning i et udredningsforløb er steget markant siden centret i Holstebro blev planlagt for mange år siden. Venstre foreslår derfor, at regionen og kommunen i fællesskab etablerer en CT-scanner i centret, og at driftsansvaret placeres i Hospitalsenheden Vest.

Regionen har gode erfaringer med drift af CT-scannere udenfor akuthospitalerne, for eksempel i Skive og Hammel. Den daglige drift kan styres af radiografer, og tilstedeværelse af speciallæge efter behov. De almindeligste CT-scanninger kan udføres på samme høje faglige niveau som på akuthospitalerne, og al kommunikation med billeder foregår digitalt.

En CT-scanner kan årligt gennemføre 3000 til 5000 årlige undersøgelser afhængig af åbningstider og undersøgelsestype. En CT-scanner i kombination med de to røntgenstuer i centret og de forskellige lægeklinikker vil kunne sikre optimale patientforløb.

Det er både fagligt og økonomisk forsvarligt at etablere en CT-klinik i en kommune af Holstebros størrelse, og flere tusind borgere fra Holstebro Kommune og omegn undgår transport til en CT-scanner på Regionshospitalet Gødstrup.

Anders G. Christensen, formandskandidat til regionsrådsvalget, Christian Møller-Nielsen, regionsrådsmedlem, og Arne Lægaard, regionsrådsmedlem. 19. maj 2021


Noget om ledelse – et svar til Henrik Gottlieb Hansen

Medlem af regionsrådet, formand for Hospitalsudvalget og socialdemokratisk gruppeformand Henrik Gottlieb Hansen spørger i et læserbrev 7. maj 2021 om Venstre og den nye spidskandidat for Venstre mener, at direktørers ansættelse skal afgøres ved et regionsrådsvalg. Det er vist et retorisk spørgsmål, for selvfølgelig mener Venstre ikke det – og hverken Venstre og jeg som ny spidskandidat kommer til at føre valgkamp om navngivne medarbejderes ansættelse.

Er det så ensbetydende med, at Venstre ikke har fokus på, og ikke er optaget af, hvordan virksomheden Region Midtjylland fungerer som arbejdsplads? Nej, det er det ikke. En af regionsrådets fornemmeste opgaver er at sikre, at Region Midtjylland er en god arbejdsplads, og at der er de nødvendige kompetencer til at videreudvikle servicen til gavn for alle borgere i regionen.

Med knap 30.000 ansatte har regionsrådet som arbejdsgiver en forpligtigelse til at sikre, at der er et godt arbejdsmiljø og at organisationen samlet fungerer optimalt. Og her er det et vigtigt parameter, hvordan ledelsen fungerer. Der er jo en grund til, at ’Lederen’ hvert år kårer Årets danske topleder inden for både det offentlige og det private. Dygtige ledere skaber sammenhold og resultater; både i dagligdagen og når der skal træffes svære beslutninger.

Region Midtjylland har selv i en publikation ’God ledelse og styring i Region Midtjylland’ sat fokus på ledelse. Det er en fin publikation, og som politikere skal vi hele tiden forholde os til, hvordan ledelsen af regionen ser ud, og om vi har de kompetencer, der er brug for, i relation til de opgaver, som regionen skal løse.

Et af de punkter, som jeg lægger mærke til, når jeg kigger på regionens organisation, er de relative store ledelsesspænd, der er mange steder. Store ledelsesspænd kan give udfordringer i forhold til synlig og nærværende ledelse, og derfor vil vi i Venstre forbeholde os retten til at stille spørgsmål til regionsrådsformanden om ledelsesstrukturen. At sikre borgerne i Region Midtjylland den bedste behandling og medarbejderne en god arbejdsplads, er topprioritet for os. Det er et politisk ansvar at sikre god ledelse og styring i Region Midtjylland, og det vil vi gerne diskutere med Socialdemokratiet. 

Politisk leder og formandskandidat Anders G. Christensen. 10. maj. 


Venstre vil bruge ekstra 200 millioner til at nedbringe ventelister i regionen

Der skal afsættes ekstra 200 millioner kroner til at nedbringe ventelisterne, så vi kan sikre patienternes rettigheder. Det er Venstres hovedkrav til regionens budget for 2022. 

Corona-perioden har medført, at der i en periode har været reduceret aktivitet på operationer og undersøgelser. Fra sidste status på sundhedsområdet kan vi se, at i 2019 lå den korrigerede udredningsret på omkring 80 procent. Fordi behandlingsgarantien i en periode i 2020 blev suspenderet på grund af corona, er andelen af patienter, der udredes eller modtager en relevant udredningsplan inden for 30 dage, faldet til omkring 60 procent i Region Midtjylland. 

Samtidig er de efterfølgende ventetider til operation på nogle områder steget.  Da det samtidig er svært at få et overblik over de konkrete ventetider på venteinfo.dk, ønsker Venstre en opgørelse, der viser de områder, hvor ventetiden på behandling er øget, så der kan sættes målrettet ind på de områder. En målrettet indsats kan dels være at regionens hospitaler prioriterer de områder, hvor der er pukler, dels ved brug af andre aktører. 

Der er desværre også alt for lange ventetider på områder, hvor der ikke er patientrettigheder. Det er for eksempel øre-, næse- og halssygdomme og på det dermatologiske område. Derfor foreslår vi, at også disse områder indgår i de 200 millioner kroner, som Venstre ønsker afsat ekstraordinært til nedbringelse af ventelisterne. 

På seneste møde i Hospitalsudvalget var der opbakning til, at området udredes yderligere i den videre budgetlægning, og vi glæder os over, at et samlet hospitalsudvalg deler vores bekymring. Derfor håber vi, at et samlet regionsråd vil være med til prioritere nedbringelsen af ventelisterne, så alle borgere i Region Midtjylland kan få den behandling, som de har krav på. 

Regionrådsmedlem Ib Bjerregaard, medlem af Hospitalsudvalget, og formandskandidat Anders G. Christensen. 5. maj 2021.


De svage sengeliggende skal vaccineres

Vi har spurgt i forvaltningen. Vi har spurgt på temamøde. Hvorfor kan de svage borgere, der ligger hjemme og ikke kan gå eller selv transportere sig til et vaccinationscenter, ikke blive vaccineret? Regionerne siger, det ikke er deres opgave men kommunernes at sørge for de svages transport til vaccination. Kommunerne siger, at det har de ikke penge til, og det er ikke deres opgave. 

Jamen, hvad så med om de blev vaccineret i eget hjem. Det kan man heller ikke, for vaccinerne kan ikke tåle transporten eller de mindste rystelser. Det er den statslige retningslinje. Alle vasker hænder og skyder aben videre. 

Det finder vi helt urimeligt i Venstre. Det må ikke være kassetænkning eller misforståelser, der forhindrer vaccination af disse svage borgere.  

I Norge og Sverige kan man godt vaccinere i eget hjem – med de samme vacciner, der er i brug i Danmark. Undskyldningerne dur derfor ikke. Vi må som politikere træde i karakter. Derfor vil vi i Venstre, når vi igen skal drøfte Covid-situationen i hospitalsudvalget, foreslå, at de svage, der ligger derhjemme, skal vaccineres. Enten ved at sørge for en liggende transport, eller ved at tage ud til den svage og gennemføre vaccinationen – helt som man gør i nabolandene.

Næstformand i hospitalsudvalget, Region Midtjylland

Ib Bjerregaard

Udsendt som pressemeddelelse/debatindlæg 27. februar 2021 


Gravide ladt i stikken i Region Midtjylland

Venstre ønsker, at fødeafdelingerne på hospitalerne i Region Midtjylland tilbyder alle gravide en grundig fødselsforberedelse. Det undrer mig overordentlig meget, at Region Midtjylland har valgt at sætte al fødselsforberedelse på standby som følge af COVID-19.  

Derfor har Venstre rejst spørgsmålet på det kommende møde i hospitalsudvalget med forslag om, at alle gravide og partnere tilbydes et frivilligt tilbud med virtuel fødselsforberedelse.

For alle kvinder og partnere, der venter deres første barn, er der mange spørgsmål og tanker om, hvordan det nu skal gå med at bringe et nyt liv til verden.  

Der er ingen tvivl om, at COVID-19 selvfølgelig udfordrer alle, men så er det, der må tænkes i andre løsninger. Det har de kunnet finde ud af i Region Syddanmark, hvor man har taget konsekvensen og arrangeret online fødselsforberedelse.

Her presser der sig et spørgsmål på: Hvorfor kan man ikke finde ud af det i Region Midtjylland?

Når man så tilmed i regionen ved, at fødselsforberedelsen får gravide til at bekymre sig mindre om fødslen. 

Det lavede Region Midtjylland selv en stor undersøgelse om i 2013.  Undersøgelsen ’Parat til barn’ viste, at fødsels- og forældreforberedelsesprogrammer øger førstegangsfødendes ”mestringsevne”, medfører færre indgreb, kortere ophold på fødeafdelingen og styrker de fødende kvinders tro på, at de kan amme deres børn.  

Alene af den grund kan det undre det mig, at Region Midtjylland ikke for længe siden har iværksat en online fødselsforberedelse. Tilmed når Region Midtjylland faktisk på baggrund af undersøgelsen ’Parat til barn’, udviklede fødselsforberedelseskurset ’En familie fødes’

At nogle af regionernes hospitaler end ikke overvejrer det, og andre først regner med at have noget klar til foråret, virker på mig meget sendrægtigt, specielt når man ved, at fødselsforberedelse også har en folkesundhedsmæssig dimension. Det er nemlig en unik mulighed for at forbedre folkesundheden for to generationer.

Debatindlæg fra Anders G. Christensen, spidskandidat for Venstre i Region Midtjylland, 25. januar 2021.


Vaccine: Tænk på personalet

Jeg er ikke i tvivl. Lad nu frontpersonalet på vore sygehuse, hos lægerne og i hjemmeplejen blive vaccineret først. 

Har man hørt på frontpersonalets oplevelser hen over julen og dermed fået input ude fra virkeligheden, burde der ikke være tvivl. De lever i et konstant pres – ikke kun for at blive syge af Covid-19 men også fordi kolleger er syge, i isolation og derfor ikke kan træde til. 

Vi kommer i forvejen til at mangle sundhedspersonale i de kommende år med flere ældre og dermed større behov. Lad os derfor lytte til dem nu og give dem vaccinationen først. Det vil vise vores værdsættelse og i den samme forbindelse sikre, at alle vi andre kan blive behandlet, hvis vi bliver syge.

Lige nu betyder den manglende bemanding, at der er stor risiko for, at ikke alle andre patienter med andre livstruende sygdomme end Covid-19 får den helt optimale behandling.

Jeg har hørt Søren Brostrøm sige, at deres (Sundhedsstyrelsens) prioritering er rigtig. Men han står heller ikke i frontlinjen - og han står heller ikke med ansvaret for driften af det enkelte sygehus.

I Region Midtjylland er der cirka 30.000 ansatte på sygehusene. Forventningen er, at regionen skal op på at vaccinere cirka 22.000 per dag. Det svarer til, at alt sundhedspersonale kan vaccineres på halvanden dag. Jeg tror, de fleste af de prioriterede godt vil vente halvanden dag på at blive vaccineret -  som en forsikring for, at de sygehus ansatte får ro og sikkerhed for, at de kan passe deres arbejde. Det tror jeg, vi alle vil være bedst tjent med.

Kunne vi selv bestemme i Region Midtjylland, ville jeg argumentere for, at de nævnte ansatte med nærkontakten til patienterne blev vaccineret med det samme.

Ib Bjerregaard, næstformand i hospitalsudvalget, Viborg, 10. januar 2021.


Kræftramte børn skal også kunne behandles på Aarhus Universitetshospital 

At Sundhedsstyrelsen foreslår at samle al børnekræftbehandling i København, mangler på alle måder forståelse for den situation, som familier med et kræftramt barn står i.

I dag, hvor familier med kræftramte børn kan få behandling på Aarhus Universitetshospital, er det, selvom man kommer fra Hvide Sande eller Lemvig en lang, men dog overkommelig tur på cirka 162 kilometer hver vej. Nu lægger Sundhedsstyrelsen så op til, at disse familier skal ud på en tur på knap 400 kilometer hver vej! 

Det er i min optik på ingen måder anstændigt og vidner om, at for Sundhedsstyrelsen handler det mere om, at alt ser fint ud i et excel-ark end en menneskelig vurdering i sagen. Skulle Sundhedsstyrelsen trække det sundhedsfaglige kort og påstå, at det handler om at øge ekspertisen på området, så er det et tyndt kort. Der behandles cirka 200 børn med kræft om året, heraf behandles cirka 60 af dem på Aarhus Universitetshospital, hvor der er et godt fagligt miljø. 

Man skal selvfølgelig altid se på, hvordan man yderligere kan styrke fagligheden, men med alle de muligheder, der er for at bruge videokonferencer og virtuelle møder, kan læger og sygeplejersker let kommunikere sammen på tværs af landet. Hvilket de fire hospitaler, der behandler børn med kræft, i øvrigt allerede gør.

Jeg frygter, at hvis Sundhedsstyrelsen lykkes med at centralisere behandlingen af børnekræft i København, vil det kun være første skridt på vejen i at centralisere flere specialiserede behandlinger i København. 

Det vil jeg arbejde for ikke sker! Derfor ser jeg frem til at høre sundhedsministerens svar i det samråd, som Venstre har indkaldt ham til for at få svar på, hvilke overvejelser der ligger til grund for, at Sundhedsstyrelsen påtænker centralisering af børne-onkologien på Rigshospitalet. 

Da den Venstreledede regering valgte at flytte en række statslige styrelser fra København og ud i landet, var det blandt andet for, at disse styrelser skulle få et bedre blik for, at der faktisk bor mennesker i hele landet. Måske skulle Sundhedsstyrelsen flyttes til Aarhus eller Hvide Sande. 

Anders G. Christensen, Venstres formandskandidat til Regionsrådet Region Midtjylland, 29. november 2020. 


Anders G. christensen valgt som

venstres kandidat til formandsposten

Venstres medlemmer i Region Midtjylland har ved et virtuelt opstillingsmøde officielt valgt Anders G. Christensen som partiets spidskandidat til næste års regionsrådsvalg. Det mangeårige byrådsmedlem i Favrskov Kommune, hvor han også har været borgmester, blev valgt uden modkandidat. 

"Jeg er stolt og glad over den tillid, Venstres medlemmer har vist mig. Jeg ved det forpligter. Der er udfordringer nok at tage fat på i arbejdet med at sikre en bedre sammenhæng i behandlingen mellem praktiserende læger, hospitaler og kommuner. Og jeg glæder mig til at komme rundt i hele regionen for at høre, hvad der optager borgerne", siger Anders G. Christensen. Anders G. Christensen afløser Carsten Kissmeyer som Venstres bud på en ny formand for Region Midtjylland.

I det kommende år frem til valget i november 2021 ser han frem til at sparre med Venstres nuværende gruppeformand Carsten Kissmeyer og partiets øvrige regionsrådsmedlemmer om udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.

Ifølge Carsten Kissmeyer har Venstre fundet en særdeles kompetent og politisk erfaren afløser for ham selv som spidskandidat til regionsrådsvalget:
 
”Jeg har kendt Anders G. Christensen gennem mange år, idet vi har haft betydelige samarbejdsflader både i hans tid som borgmester og efterfølgende som formand for kommunernes samarbejde i Region Midtjylland. Anders har en solid evne til at gennemskue sagernes substans og de politiske udfordringer i dem”, siger Carsten Kissmeyer.
 
Han peger på, at Anders G. Christensen også er et velkendt ansigt i Venstres partiorganisation, hvor han blandt andet i de seneste år har haft sæde i Venstres hovedbestyrelse: 

”Anders er kendt som en solid, liberal politisk fighter”.

Formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, ser frem til at føre valgkampagne for den nye kandidat til formandsposten i regionsrådet:

”Vi er utrolig tryg ved Anders G. Christensen som vores spidskandidat, og det er dejligt, at vi har fået anføreren for Venstres hold på plads. Nu glæder vi os til at få fundet det øvrige kandidathold af stærke kandidater fra hele regionen. Det er vores erklærede mål, at vi skal sikre et blåt Region Midtjylland efter valget i november 2021”, siger Jens Nicolai Vejlgaard.

Pressemeddelelse 3. november 2020


En rigtig god beslutning i sag om brug af lavdosis CT-scanning

Venstres gruppe i regionsrådet har med ærgrelse og frustration fulgt den længe igangværende offentlige diskussion mellem forskellige fagpersoner/grupperinger om potentialet i at bruge lavdosis CT-scanning til diagnosticering af tidlige stadier af lungecancer. En sådan langvarig diskussion skaber utryghed hos patienterne. 

I Danmark har vi gennem en lang årrække opbygget et fagligt hierarki, der skal sikre at nye diagnosticerings- og behandlingsmetoder er sikre og veldokumenterede, inden de tages generelt i brug. Venstres gruppe i regionsrådet konstaterer, at i denne konkrete sag har en afklaring både været langsom og præget af uklare meldinger fra både lægefaglige selskaber og Sundhedsstyrelsen. Desværre har sagen yderligere været påvirket af flere personalesager, der blandt andet knytter sig til visse elementer i sagen om brug af lavdosis CT-scanning.

Venstre konstaterer, at Centerledelsen på hospitalet i Silkeborg fik tilladelse til at tilbyde de praktiserende læger at henvise til den bedre undersøgelse med lavdosis CT-scanning af lungerne i stedet for at henvise til almindelig røntgen af lungerne. Begrundelsen var, at lavdosis CT-scanning beviseligt skulle være bedre, end røntgenundersøgelse af lungerne til at opdage lungekræft i tidligt stadie, hvor overlevelsesmuligheden er bedre. Samtidig var aftalen, at patienter henvist fra praktiserende læge for mulig lungekræft stadig skulle undersøges med højdosis CT-scanning, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Silkeborg opnåede herved bemærkelsesværdige resultater. 

Direktionen og hospitalsledelsen HEM har ment, at visse patienter burde have været henvist til højdosis CT-scanning og ikke lavdosis CT-scanning i stedet for røntgenundersøgelse. Der udestår derudover en diskussion af, om resultaterne af projektet er tilstrækkeligt dokumenteret.

Venstre glæder sig over, at det nu ser ud som om, at Styrelsen for Patientsikkerhed har fået det samlede sagskompleks om den brug af lavdosis-CT-scanning, der har fundet sted i Region Midtjylland på hospitalsenhed Midt i Silkeborg. Venstre forventer, at Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed endeligt afklarer, om noget er håndteret forkert eller om ’Silkeborg-modellen’ skal udrulles til hele landet. Politikere har ikke forudsætninger for at vurdere dybt faglige aspekter i brugen af diagnosticerings- og behandlingsmetoder. Politikere kan på et oplyst fagligt grundlag beslutte at bevilge midler til konkrete initiativer.

En central detalje i sagen er, om fortolkningen i Sundhedsstyrelsens Lungekræftpakke med ordlyden at ”lægen bør overveje at henvise” er gældende, eller om det er direktionens fortolkning af, at ved mindste mistanke ”skal alle henvises”. Den regionale fortolkning har udløst stor usikkerhed blandt hospitalslæger og de praktiserende læger. 

En samlet Venstre-gruppe i regionsrådet glæder sig over, at et enigt regionsråd onsdag har besluttet følgende:

På baggrund af brev af 28.2.2020 fra SST blev der efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed iværksat en undersøgelse af forløbene for 625 patienter. Patienterne er karakteriseret ved i en periode på Regionshospitalet Silkeborg at have fået lavdosis-CT undersøgelse af lungerne. Efter gennemgang af de foreliggende data fra undersøgelsen er der ikke mistanke om svigt i patientsikkerheden på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. Regionsrådet ønsker dog, at den varslede vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed indgår før regionsrådets endelige stillingtagen. Styrelsens vurdering fremlægges for hospitalsudvalget.

Regionsrådet har igangsat en række initiativer, der bl.a. skal belyse brugen af lavdosis-CT til diagnosticering af lungesygdomme, og regionsrådet afventer resultatet af disse initiativer og følger i øvrigt til enhver tid Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger på området. 

Pressemeddelelse 28. oktober 2020


tilfreds med konkurrence på ambulancedrift 

Venstre har onsdag støttet, at Falck og Region Midtjylland deler ambulancedriften i Region Midtjylland, således at regionen driver 60 procent og Falck 40 procent af ambulancerne. Venstre havde gerne set en større andel til Falck eller andre private leverandører. 

Den politiske virkelighed var imidlertid, at alternativet til det kompromis, ovenstående er udtryk for, ville være, at regionen drev 100 procent af ambulancerne selv. Det havde et flertal i hospitalsudvalget foreslået.
Venstre kan ikke lide monopoler; hverken offentlige eller private. Med det indgåede kompromis fastholdes en sund konkurrence til glæde for kvalitetsudvikling og pris. 

Pressemeddelelse 28. oktober 2020


venstre skal have ny spidskandidat 

Venstre i Region Midtjylland skal have ny spidskandidat ved valget til regionsrådet i 2021. Partiets gruppeformand Carsten Kissmeyer har meddelt partiorganisationen, at han ikke genopstiller til posten. 

- Jeg er siden seneste regionsrådsvalg også blevet valgt til Folketinget. Og det at have to politiske poster samtidigt går ikke i længden. I hvert fald ikke med min geografiske placering, siger Carsten Kissmeyer. 

Venstres formand i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, beklager gruppeformandens beslutning. 

- Vi havde gerne set, at Carsten Kissmeyer genopstillede, men respekterer naturligvis hans beslutning og går nu i gang med at sondere terrænet for kandidater til den vigtige post som vores kandidat til posten som regionsrådsformand ved valget til næste år, siger Jens Nicolai Vejlgaard.

Partiet ventes at vælge den nye spidskandidat til efteråret. Valget til regionsrådet holdes i november 2021. 

Carsten Kissmeyers beslutning blev offentliggjort i forbindelse med Venstres tema-dag for regionsrådsgruppen og regionsbestyrelsen i Herning den 1. februar. Her var der også indlæg fra Martin Geertsen, sundhedspolitisk ordfører i Folketinget og gruppeformand i Region Hovedstaden, Michael Beck, sundhedsprofessor og direktør for UCL, Inger Støjberg, næstformand, og Arne Lægaard, medlem af Det Regionale Udvalg i EU.  


ambulanceudbud: Ikke helt godt - men meget bedre end der var lagt op til

Udbuddet af ambulancedriften i Region Midtjylland har været drøftet i længere tid på de lukkede dagsordener i hospitalsudvalg og på temamøder.

Et flertal med socialdemokraterne, SF og Enhedslisten besluttede på sidste møde at hjemtage ca. 50 procent af regionens ambulancedrift. Venstre stemte imod. Vi har med de sidste meldinger om konkurrencesituationen på området den klare opfattelse, at det ville være uklogt at hjemtage så stor en del af ambulancerne uden et udbud og uden at vide, om det ville blive dyrere eller billigere end i dag.

Vi fik så i det videre forløb frem til endelig beslutning muligheden for at forhindre hjemtagningen af så stor en del af ambulancerne uden udbud. Derfor endte vi i regionsrådssalen med at støtte det forslag, der endte som beslutning.

Vi er glade for, at vi derved fik forhindret, at så stor en del skulle hjemtages. Vi havde meget gerne set et udbud af hele ambulancedriften - men søger altid indflydelsen og fik således reduceret hjemtagningen uden udbud fra ca. 50 procent til ca. 30 procent. Og det er trods alt en forbedring fra flertalsbeslutninger i hospitalsudvalget.

Regionsrådsmedlem/næstformand i hospitalsudvalget
Ib Bjerregaard (V)
Mobil: 51843196
Udsendt 29. januar 2020

Valg til Europaparlamentet 2024

Venstre 25. april 2023

Opstillingsmøde til Europaparlamentsvalg 2024

Tirsdag den 6.juni kl. 19.00 i

Aulum Kultur- og Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum.

 

Venstre´s EU udvalg indbyder hermed alle Venstres medlemmer i Den vestjyske opstillingskreds til opstillingsmøde.

 Program:

LÆS MERE

Gruppeformand

Venstre 28. marts 2023

Anders G. Christensen var partiets kandidat til formandsposten i Region Midtjylland ved valget til regionsrådet i november 2021. Han er valgt som gruppeformand for den nye regionsgruppe. 

Anders G. Christensen har været byrådsmedlem for Venstre i Hadsten og Favrskov…

LÆS MERE