velkommen til venstre i region midtjylland

Her kan du få oplysninger om Venstres politikere i regionen, og du er meget velkommen til at kontakte dem med spørgsmål og gode ideer.
Som medlem er det nemt at få indflydelse i Venstre, og du kan dermed være med til at præge udviklingen i Region Midtjylland. 


Anders G. christensen valgt som

venstres kandidat til formandsposten

Venstres medlemmer i Region Midtjylland har ved et virtuelt opstillingsmøde officielt valgt Anders G. Christensen som partiets spidskandidat til næste års regionsrådsvalg. Det mangeårige byrådsmedlem i Favrskov Kommune, hvor han også har været borgmester, blev valgt uden modkandidat. 

"Jeg er stolt og glad over den tillid, Venstres medlemmer har vist mig. Jeg ved det forpligter. Der er udfordringer nok at tage fat på i arbejdet med at sikre en bedre sammenhæng i behandlingen mellem praktiserende læger, hospitaler og kommuner. Og jeg glæder mig til at komme rundt i hele regionen for at høre, hvad der optager borgerne", siger Anders G. Christensen. Anders G. Christensen afløser Carsten Kissmeyer som Venstres bud på en ny formand for Region Midtjylland.

I det kommende år frem til valget i november 2021 ser han frem til at sparre med Venstres nuværende gruppeformand Carsten Kissmeyer og partiets øvrige regionsrådsmedlemmer om udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.

Ifølge Carsten Kissmeyer har Venstre fundet en særdeles kompetent og politisk erfaren afløser for ham selv som spidskandidat til regionsrådsvalget:
 
”Jeg har kendt Anders G. Christensen gennem mange år, idet vi har haft betydelige samarbejdsflader både i hans tid som borgmester og efterfølgende som formand for kommunernes samarbejde i Region Midtjylland. Anders har en solid evne til at gennemskue sagernes substans og de politiske udfordringer i dem”, siger Carsten Kissmeyer.
 
Han peger på, at Anders G. Christensen også er et velkendt ansigt i Venstres partiorganisation, hvor han blandt andet i de seneste år har haft sæde i Venstres hovedbestyrelse: 

”Anders er kendt som en solid, liberal politisk fighter”.

Formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, ser frem til at føre valgkampagne for den nye kandidat til formandsposten i regionsrådet:

”Vi er utrolig tryg ved Anders G. Christensen som vores spidskandidat, og det er dejligt, at vi har fået anføreren for Venstres hold på plads. Nu glæder vi os til at få fundet det øvrige kandidathold af stærke kandidater fra hele regionen. Det er vores erklærede mål, at vi skal sikre et blåt Region Midtjylland efter valget i november 2021”, siger Jens Nicolai Vejlgaard.

Pressemeddelelse 3. november 2020


En rigtig god beslutning i sag om brug af lavdosis CT-scanning

Venstres gruppe i regionsrådet har med ærgrelse og frustration fulgt den længe igangværende offentlige diskussion mellem forskellige fagpersoner/grupperinger om potentialet i at bruge lavdosis CT-scanning til diagnosticering af tidlige stadier af lungecancer. En sådan langvarig diskussion skaber utryghed hos patienterne. 

I Danmark har vi gennem en lang årrække opbygget et fagligt hierarki, der skal sikre at nye diagnosticerings- og behandlingsmetoder er sikre og veldokumenterede, inden de tages generelt i brug. Venstres gruppe i regionsrådet konstaterer, at i denne konkrete sag har en afklaring både været langsom og præget af uklare meldinger fra både lægefaglige selskaber og Sundhedsstyrelsen. Desværre har sagen yderligere været påvirket af flere personalesager, der blandt andet knytter sig til visse elementer i sagen om brug af lavdosis CT-scanning.

Venstre konstaterer, at Centerledelsen på hospitalet i Silkeborg fik tilladelse til at tilbyde de praktiserende læger at henvise til den bedre undersøgelse med lavdosis CT-scanning af lungerne i stedet for at henvise til almindelig røntgen af lungerne. Begrundelsen var, at lavdosis CT-scanning beviseligt skulle være bedre, end røntgenundersøgelse af lungerne til at opdage lungekræft i tidligt stadie, hvor overlevelsesmuligheden er bedre. Samtidig var aftalen, at patienter henvist fra praktiserende læge for mulig lungekræft stadig skulle undersøges med højdosis CT-scanning, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Silkeborg opnåede herved bemærkelsesværdige resultater. 

Direktionen og hospitalsledelsen HEM har ment, at visse patienter burde have været henvist til højdosis CT-scanning og ikke lavdosis CT-scanning i stedet for røntgenundersøgelse. Der udestår derudover en diskussion af, om resultaterne af projektet er tilstrækkeligt dokumenteret.

Venstre glæder sig over, at det nu ser ud som om, at Styrelsen for Patientsikkerhed har fået det samlede sagskompleks om den brug af lavdosis-CT-scanning, der har fundet sted i Region Midtjylland på hospitalsenhed Midt i Silkeborg. Venstre forventer, at Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed endeligt afklarer, om noget er håndteret forkert eller om ’Silkeborg-modellen’ skal udrulles til hele landet. Politikere har ikke forudsætninger for at vurdere dybt faglige aspekter i brugen af diagnosticerings- og behandlingsmetoder. Politikere kan på et oplyst fagligt grundlag beslutte at bevilge midler til konkrete initiativer.

En central detalje i sagen er, om fortolkningen i Sundhedsstyrelsens Lungekræftpakke med ordlyden at ”lægen bør overveje at henvise” er gældende, eller om det er direktionens fortolkning af, at ved mindste mistanke ”skal alle henvises”. Den regionale fortolkning har udløst stor usikkerhed blandt hospitalslæger og de praktiserende læger. 

En samlet Venstre-gruppe i regionsrådet glæder sig over, at et enigt regionsråd onsdag har besluttet følgende:

På baggrund af brev af 28.2.2020 fra SST blev der efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed iværksat en undersøgelse af forløbene for 625 patienter. Patienterne er karakteriseret ved i en periode på Regionshospitalet Silkeborg at have fået lavdosis-CT undersøgelse af lungerne. Efter gennemgang af de foreliggende data fra undersøgelsen er der ikke mistanke om svigt i patientsikkerheden på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. Regionsrådet ønsker dog, at den varslede vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed indgår før regionsrådets endelige stillingtagen. Styrelsens vurdering fremlægges for hospitalsudvalget.

Regionsrådet har igangsat en række initiativer, der bl.a. skal belyse brugen af lavdosis-CT til diagnosticering af lungesygdomme, og regionsrådet afventer resultatet af disse initiativer og følger i øvrigt til enhver tid Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger på området. 

Pressemeddelelse 28. oktober 2020


tilfreds med konkurrence på ambulancedrift 

Venstre har onsdag støttet, at Falck og Region Midtjylland deler ambulancedriften i Region Midtjylland, således at regionen driver 60 procent og Falck 40 procent af ambulancerne. Venstre havde gerne set en større andel til Falck eller andre private leverandører. 

Den politiske virkelighed var imidlertid, at alternativet til det kompromis, ovenstående er udtryk for, ville være, at regionen drev 100 procent af ambulancerne selv. Det havde et flertal i hospitalsudvalget foreslået.
Venstre kan ikke lide monopoler; hverken offentlige eller private. Med det indgåede kompromis fastholdes en sund konkurrence til glæde for kvalitetsudvikling og pris. 

Pressemeddelelse 28. oktober 2020


venstre skal have ny spidskandidat 

Venstre i Region Midtjylland skal have ny spidskandidat ved valget til regionsrådet i 2021. Partiets gruppeformand Carsten Kissmeyer har meddelt partiorganisationen, at han ikke genopstiller til posten. 

- Jeg er siden seneste regionsrådsvalg også blevet valgt til Folketinget. Og det at have to politiske poster samtidigt går ikke i længden. I hvert fald ikke med min geografiske placering, siger Carsten Kissmeyer. 

Venstres formand i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, beklager gruppeformandens beslutning. 

- Vi havde gerne set, at Carsten Kissmeyer genopstillede, men respekterer naturligvis hans beslutning og går nu i gang med at sondere terrænet for kandidater til den vigtige post som vores kandidat til posten som regionsrådsformand ved valget til næste år, siger Jens Nicolai Vejlgaard.

Partiet ventes at vælge den nye spidskandidat til efteråret. Valget til regionsrådet holdes i november 2021. 

Carsten Kissmeyers beslutning blev offentliggjort i forbindelse med Venstres tema-dag for regionsrådsgruppen og regionsbestyrelsen i Herning den 1. februar. Her var der også indlæg fra Martin Geertsen, sundhedspolitisk ordfører i Folketinget og gruppeformand i Region Hovedstaden, Michael Beck, sundhedsprofessor og direktør for UCL, Inger Støjberg, næstformand, og Arne Lægaard, medlem af Det Regionale Udvalg i EU.  


ambulanceudbud: Ikke helt godt - men meget bedre end der var lagt op til

Udbuddet af ambulancedriften i Region Midtjylland har været drøftet i længere tid på de lukkede dagsordener i hospitalsudvalg og på temamøder.

Et flertal med socialdemokraterne, SF og Enhedslisten besluttede på sidste møde at hjemtage ca. 50 procent af regionens ambulancedrift. Venstre stemte imod. Vi har med de sidste meldinger om konkurrencesituationen på området den klare opfattelse, at det ville være uklogt at hjemtage så stor en del af ambulancerne uden et udbud og uden at vide, om det ville blive dyrere eller billigere end i dag.

Vi fik så i det videre forløb frem til endelig beslutning muligheden for at forhindre hjemtagningen af så stor en del af ambulancerne uden udbud. Derfor endte vi i regionsrådssalen med at støtte det forslag, der endte som beslutning.

Vi er glade for, at vi derved fik forhindret, at så stor en del skulle hjemtages. Vi havde meget gerne set et udbud af hele ambulancedriften - men søger altid indflydelsen og fik således reduceret hjemtagningen uden udbud fra ca. 50 procent til ca. 30 procent. Og det er trods alt en forbedring fra flertalsbeslutninger i hospitalsudvalget.

Regionsrådsmedlem/næstformand i hospitalsudvalget
Ib Bjerregaard (V)
Mobil: 51843196
Udsendt 29. januar 2020

Spidskandidat til RV21

3. november 2020

Venstres medlemmer i Region Midtjylland har valgt Anders G. Christensen som partiets kandidat til formandsposten i Region Midtjylland ved valget til regionsrådet i november 2021.

Anders G. Christensen har været byrådsmedlem for Venstre i Hadsten og Favrskov Kommuner…

LÆS MERE

Valgprogram 2017

3. november 2020

Hele valgprogrammet fra valgkampen op til regionsvalget i 2017 kan ses her: 

Valgprogram 2017

LÆS MERE

Regionsrådet

3. november 2020

Carsten Kissmeyer

2. næstformand i Region Midtjylland
Medlem af:
Forretningsudvalget
Vækstforum Midtjylland

E-mail: Carsten.kissmeyer@jubii.dk
Telefon: 30 76…
LÆS MERE